EXO-L Website update “Chuseok greeting message” – Sehun

وااای بلاخره این اکسو یه دو روز نفس راحت میکشن دو روز تعطیله به خاطره چوسوک (چوسوک یکی از اعیاد و تعطیلات رسمی کره ی جنوبیه در چوسوک مراسمی برا اجداد و از دست رفتگان میگیرن)

اینم پیام سهون در EXO L

چوسوک بزرگی داشته باشید