13 👁 بازدید

As of 26 October 2017 11:59pm cst, has surpassed 200,000 in physical sales

فروش فیزیکال پسر دوم ییشینگ در 26 اکتبر ساعت دوازده شب به وقت چین به بیش از 200هزار نسخه رسیدهAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :