25 👁 بازدید

Andant”darama”

گفته شده درامای کای به نام Andanet در تاریخ بیست و چهارم سپتامبر پخش میشهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :