155 👁 بازدید

180723 SM confirms “EXO Baekhyun and Loco preparing for a new song collaboration”

اس ام تایید کرد که بکهیون و لوکو برای آهنگ جدیدی قراره باهم همکاری داشته باشن 😎

اس ام به طور رسمی با MK Sports تصویب کرد که 23ام بکهیون و لوکو برای همکاری آماده میشن.^-^
همچنین اضافه کردند: زمانبندیش در حال تنظیمه.
اهنگ بعدی بکهیون، وکالیست با استعداد اکسو، و رپر لوکو همهمه زیادی رو جذب کرده.
بکهیون قبلا با بائه سوزی همکاری داشته که بازخوردای مثبت زیادی داشته. لوکو هم قبلا با پانچو مامامو همکاری داشته.
به هر حال این اولین باریه که دوتاشون باهم همکاری میکنن. اهنگ اونا باید همهمه ی زیادی تو فضای مجازی ایجاد کرده باشه.

Ts: Sara1
نظر بگذارید

avatar
1 نظرات
0 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین نظرات
نظرات با بیشترین پاسخ
1 نظرات نویسندگان
Sabaek نظرات اخیر نویسندگان
  اشتراک  
جدیدترین نظرات قدیمی ترین نظرات
آگاهی از :
Sabaek
مهمان
Sabaek

Fighting