17 👁 بازدید

171229종대야노래해줘서고마워/Jongdae-yah Thank You For Singing” now trending in Korea

 

جونگده یا ممنون برای خوندنت تو کره ترند شدهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :