70 👁 بازدید

171126 EXO EℓyXion PRESS CONFERENCE Pics

527 عکس خبری + 1 ویدیو از کنفرانس مطبوعاتی چهارمین تور کنسرت های اکسو “الیشن”About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :