71 👁 بازدید

170928 ANDANTE ranks no9 in Drama Ranking and EXO KAI ranks No5 in performer topic with Andante.

امتیاز درامای Andante رتبه ی ۹ در بین سریالها و کای رتبه ی ۵ رو در بین بازیگران این سریال اورده*.*

مترجم طراوت

 اشتراک
آگاهی از :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments