29 👁 بازدید

170928 ANDANTE ranks no9 in Drama Ranking and EXO KAI ranks No5 in performer topic with Andante.

امتیاز درامای Andante رتبه ی ۹ در بین سریالها و کای رتبه ی ۵ رو در بین بازیگران این سریال اورده*.*

مترجم طراوت

 About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :