9 👁 بازدید

170921 – HappyChenDay now trending No.2 Worldwide EXO CHEN

HappyChenDay ترند دوم جهان و اول کره شده *.*

 About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :