25 👁 بازدید

170914 China Siyuan Foundation for Poverty Alleviation thanked Yixing

بنیاد خیریه China Siyuan که برای کمک به فقراست از ییشنگ بخاطر کمکش در خیریه بازار تشکر کردهAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

اشتراک
آگاهی از :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments