2 👁 بازدید

170914 China Siyuan Foundation for Poverty Alleviation thanked Yixing

بنیاد خیریه China Siyuan که برای کمک به فقراست از ییشنگ بخاطر کمکش در خیریه بازار تشکر کردهAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :