58 👁 بازدید

170718 KExols are ordering more copies of The War at Synnara after the news of 800K pre-orders came out

اکسوالای کره ای دارن نسخه های بیشتری از synnara برای البوم the war بعد از اینکه خبر ۸۰۰هزار پیش فروشو شنیدن سفارش میدننظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :