35 👁 بازدید

170522 LittleAriel13 donated 2,700,000 VND to TNVC, a local fund dedicated to improving lives of mountainous children

فن پیج ویتنامی سوهو LittleAriel13 برای تولد لیدر مبلغ 2,700,000 VND به اسم سوهو به مرکز TNVC کمک کرده . مرکزی برای حمایت از بچه هایی که تو کوه زندگی میکنننظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :