19 👁 بازدید

170522 LittleAriel13 donated 2,700,000 VND to TNVC, a local fund dedicated to improving lives of mountainous children

فن پیج ویتنامی سوهو LittleAriel13 برای تولد لیدر مبلغ 2,700,000 VND به اسم سوهو به مرکز TNVC کمک کرده . مرکزی برای حمایت از بچه هایی که تو کوه زندگی میکنن



About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...





نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :