6 👁 بازدید

170502 KrisWu attends press conference in Beijing. 👕Jacket: Joegush 👖Jeans: Gucci ✨Choker: Cough in vain

مارک لباس های کریس در کنفرانس The Rap of China .

کت از مارک :Joegush

چوکر :Cough in vain

شلوار : GucciAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :