0 👁 بازدید

170417 ‘EXO-CBX will on the cover of Japan Fashion Magazine ‘JELLY

چنبکشی قراره رو کاور مجله مد ژاپنی JELLY باشه… که 17 می بیرون میاد

و لازم به ذکره که چنبکشی اولین هنرمندان مرد خارجی هستن که روی کاور این مجله قرار میگیرننظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :