31 👁 بازدید

170218 Kris Wu Fanclub update

آپدیت فن کلاب کریس:

در2017کریس وو در تیم شرقی بازی کرد و برنده شد
سه امتیاز
سه ضربه برگشت
یه پرتاب از دست رفته
یک پاس امتیازی

پ.ن: کریس وو اولین سفیر چینی هست که به منصب رهبری شورای jr_nva رسیدهاشتراک
آگاهی از :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments