1 👁 بازدید

161014 Fanbook x SM Entertainment 1st Exhibition @ SM Communications Center

اولین نمایشگاه بهترین فن ارت های آرتیست های اس ام که توسط فن ها کشیده شدن

yuy (3)About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :